Leonard Cohen: Njëmijë puthje thellë

img_5824

Për Sendin 1945-1998


1.


Ti erdhe tek unë këtë mëngjes

Më mbajte në duar porsi mish

Duhet të jesh burrë ta kuptosh

Sa mirë ndjehesh sa ëmbëlsisht

Pasqyra të njëjtin fis binjakëzon

Do të të njihja kur gjumë ndjell

Dhe kush veç teje të më fusë guxon

Njëmijë puthje thellë
Continue reading

Advertisements

Valton Marku: Feminizmi njëdimensional

Para disa viteve në Prishtinë kishte vdekur një grua. Në pllakatën lajmëruese poshtë emrit të saj ishte shkruar se gruaja e cilit burrë ishte ajo. Burri i saj doli të jetë moderator i kahmotshëm i televizionit publik emrin e të cilit më vjen ndot ta përmend. Kjo grua edhe pas vdekjes nuk ishte më shumë sesa gruaja e burrit të saj. Ajo nuk u njoh si subjekt meqenëse njohja e saj duhet të bëhej nëpërmjet burrit. Ky rast thellësisht patriarkal, që dymijë e gjashtëmbëdhjetë vjet më vonë ravijëzon shovinizmin maskulinist që bashkëjeton me shoqërinë tonë. Gratë dhe burrat e Partisë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës sot janë të zënë duke e vazhduar këtë shovenizëm, ndërsa disa iniciatorë të barazisë gjinore janë të lirë duke e vazhduar manipulimin politikë me feminitetin.

Continue reading